Verwijtbaar werkloos

Als u verwijtbaar werkloos bent dan heeft u geen recht op een WW-uitkering. Als u een WW-uitkering gaat aanvragen, kan verwijtbare werkloosheid gelden als u onder andere;

  • Ontslag op staande voet, U bent ontslagen na ernstig misdragen, meestal wordt u op staande voet ontslagen.
  • U hebt zelf ontslag genomen zonder een zwaarwichtige reden.
  • Einde van contact voor bepaalde tijd. (De UWV aan u ex-werkgever vragen of u wist dat uw arbeidscontract voor bepaalde tijd niet zou worden verlengd. Als dit het geval is, bent u verwijtbaar werkloos)

Het UWV, dat uw WW-uitkering aanvraag beoordeelt, zal uw situatie beoordelen en ook onderzoek doen naar uw banen verleden.