Soorten Bijstand

In Nederland kennen wij verschillende soorten bijstand. Afhankelijk van de situatie kun je in aanmerking komen voor een bepaalde soort uitkering.

Bijstandsuitkering

De bekendste uitkering is de bijstandsuitkering (WWB Uitkering). Bijstand aanvragen kan op het moment dat   er geen inkomen meer is om van te leven. Voordat je een bijstandsuitkering kan aanvragen moet er zijn voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo mag er geen recht zijn op een andere uitkering of inkomsten, ook mag de partner niet meer verdienen dan 1200 euro netto.

WW Uitkering

Als je wordt ontslagen, heb je meestal recht op een WW uitkering. Een WW uitkering aanvragen kan bij het UWV. De hoogte en duur van de uitkering is o.a afhankelijk van hoe lang je voor een baas hebt gewerkt, leeftijd en je loon.

WAO Uitkering

Een WAO uitkering is een uitkering voor mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en al een WAO uitkering hadden voor 29/12/2005. Na die tijd is de uitkering een WIA uitkering gaan heten

WIA Uitkering

Een WIA uitkering aanvragen kan als je meer dan 2 jaar zonder onderbreking ziek bent geweest.