Collectief ontslag

Als een werkgever binnen een periode van 3 maanden meer dan 19 werknemers wil ontslaan is er sprake van collectief ontslag.

Collectief ontslag moet worden aangemeld bij het UWV, zij zullen de aanvraag hiervan beoordelen.

Als het collectief ontslag is goedgekeurd, wordt er bij grote organisaties meestal gewerkt met een sociaal plan voor de ontslagen werknemers. Meestal heeft u in een sociaal plan ook recht op een ontslag vergoeding.

Bent u een van de personen die ontslagen is, dan kunt u bij het UWV een WW-uitkering aanvragen.