Hoogte bijstandsuitkering

De hoogte van de bijstandsuitkering hangt af van het volgende:

  • Uw leeftijd
  • Uw leefsituatie

Elk jaar op 1 januari en 1 juli worden de bijstanduitkering opnieuw bepaald.

Bijstandsnormen (netto bedragen per 1 juli 2012) Per maand
Vakantietoeslag
Totaal
21 jaar tot AOW-leeftijd
Paar € 1.270,03 € 66,84 € 1.336,87
Alleenstaande ouder € 889,02 € 46,79 € 935,81
Alleenstaande € 635,02 € 33,42 € 668,44
Maximale toeslag voor alleenstaande ouders en alleenstaanden van 21 tot de AOW-leeftijd € 254,00 € 13,37 € 267,37
18 tot 21 jaar
Alleenstaanden € 219,43 € 11,55 € 230,98
Alleenstaande ouders € 473,43 € 24,92 € 498,35
2 personen, beiden jonger dan 21 jaar:
– zonder kinderen
– met kinderen
€ 438,86
€ 692,86
€ 23,10
€ 36,47
€ 461,96
€ 729,33
2 personen, 1 jonger dan 21 jaar:
– zonder kinderen
– met kinderen
€ 854,45
€ 1.108,45
€ 44,97
€ 58,34
€ 899,42
€ 1.166,79
3 of meer meerderjarige personen, van wie 2 jonger dan 21 jaar € 1.073,88 € 56,52 € 1.130,40

 

Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering aanvragen doet u meestal bij de gemeente. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie bepaalt de gemeente de hoogte van de bijstand. De bijstandsnorm wordt elke jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld door de overheid.

Stappen bijstand aanvragen

Bijstand aanvragen verloopt via een aantal stappen.

Stap 1: Aanmelden
Afhankelijk van uw situatie moet u zich voor het aanvragen van een bijstandsuitkering aanmelden bij de gemeente, het UWV of de SVB.  Voor het aanvragen ontvangt uw een formulier wat u ingevuld moet inleveren.

Stap 2: Bijstandsaanvraag intake
Uw aanvraag voor bijstand wordt in behandeling genomen tijdens de intake.

Stap 3: Gegevens controle
Niet iedereen heeft recht op een bijstandsuitkering. De gegevens die u bij het aanvragen van de uitkering hebt ingevuld, worden gecontroleerd.

Stap 4: Afhandeling aanvraag
In de laatste fase van het aanvragen van bijstand volgt de afhandeling. De gemeente zal naar aanleiding van uw aanvraag een besluit nemen.

 

 

Soorten Bijstand

In Nederland kennen wij verschillende soorten bijstand. Afhankelijk van de situatie kun je in aanmerking komen voor een bepaalde soort uitkering.

Bijstandsuitkering

De bekendste uitkering is de bijstandsuitkering (WWB Uitkering). Bijstand aanvragen kan op het moment dat   er geen inkomen meer is om van te leven. Voordat je een bijstandsuitkering kan aanvragen moet er zijn voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo mag er geen recht zijn op een andere uitkering of inkomsten, ook mag de partner niet meer verdienen dan 1200 euro netto.

WW Uitkering

Als je wordt ontslagen, heb je meestal recht op een WW uitkering. Een WW uitkering aanvragen kan bij het UWV. De hoogte en duur van de uitkering is o.a afhankelijk van hoe lang je voor een baas hebt gewerkt, leeftijd en je loon.

WAO Uitkering

Een WAO uitkering is een uitkering voor mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en al een WAO uitkering hadden voor 29/12/2005. Na die tijd is de uitkering een WIA uitkering gaan heten

WIA Uitkering

Een WIA uitkering aanvragen kan als je meer dan 2 jaar zonder onderbreking ziek bent geweest.