Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering aanvragen doet u meestal bij de gemeente. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie bepaalt de gemeente de hoogte van de bijstand. De bijstandsnorm wordt elke jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld door de overheid.

Stappen bijstand aanvragen

Bijstand aanvragen verloopt via een aantal stappen.

Stap 1: Aanmelden
Afhankelijk van uw situatie moet u zich voor het aanvragen van een bijstandsuitkering aanmelden bij de gemeente, het UWV of de SVB.  Voor het aanvragen ontvangt uw een formulier wat u ingevuld moet inleveren.

Stap 2: Bijstandsaanvraag intake
Uw aanvraag voor bijstand wordt in behandeling genomen tijdens de intake.

Stap 3: Gegevens controle
Niet iedereen heeft recht op een bijstandsuitkering. De gegevens die u bij het aanvragen van de uitkering hebt ingevuld, worden gecontroleerd.

Stap 4: Afhandeling aanvraag
In de laatste fase van het aanvragen van bijstand volgt de afhandeling. De gemeente zal naar aanleiding van uw aanvraag een besluit nemen.