Uitkering berekenen

U hebt recht op een uitkering? Dan kunt u op basis van uw eigen gegevens de hoogte van uw uitkering berekenen.

De overheid stelt elk jaar op 1 januari en 1 juli de hoogte van de bijstand vast. U kunt uw uitkering berekenen met onderstaande tabel. Kies uw leeftijdscategorie. De vakantietoeslag wordt eenmalig uitgekeerd.

 

Bijstandsnormen (netto bedragen per 1 juli 2012) Per maand
Vakantietoeslag
Totaal
21 jaar tot AOW-leeftijd
Paar € 1.270,03 € 66,84 € 1.336,87
Alleenstaande ouder € 889,02 € 46,79 € 935,81
Alleenstaande € 635,02 € 33,42 € 668,44
Maximale toeslag voor alleenstaande ouders en alleenstaanden van 21 tot de AOW-leeftijd € 254,00 € 13,37 € 267,37
18 tot 21 jaar
Alleenstaanden € 219,43 € 11,55 € 230,98
Alleenstaande ouders € 473,43 € 24,92 € 498,35
2 personen, beiden jonger dan 21 jaar:
– zonder kinderen
– met kinderen
€ 438,86
€ 692,86
€ 23,10
€ 36,47
€ 461,96
€ 729,33
2 personen, 1 jonger dan 21 jaar:
– zonder kinderen
– met kinderen
€ 854,45
€ 1.108,45
€ 44,97
€ 58,34
€ 899,42
€ 1.166,79
3 of meer meerderjarige personen, van wie 2 jonger dan 21 jaar € 1.073,88 € 56,52 € 1.130,40

Peildatum 1 juli 2012

Zoektermen

 • bijstandsuitkering berekenen
 • uitkering berekenen
 • bijstand berekenen
 • aanvullende uitkering berekenen
 • uitkering berekenen bijstand
 • aanvullende bijstand berekenen
 • wwb uitkering berekenen
 • uitkering na schoolverlaten
 • berekenen bijstand

Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering

De bovenwettelijke werkloosheidsuitkering is een aanvulling voor ambtenaren die recht hebben op een WW-uitkering. De uitkering is in de plaats gekomen voor de wachtgeldregeling.

Een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering bestaat uit 2 delen

 • De aanvullende uitkering; Dit is een aanvulling op de WW-uitkering.
 • De aansluitende uitkering; Als de oude wachtgeldregeling langer zou duren dan de periode van de WW-uitkering heeft u recht op een aansluitende uitkering na afloop van uit WW-uitkering.
De hoogte en duur van de uitkering is per persoon verschillend.

 

 

Zoektermen

 • aanvullende bijstandsuitkering
 • aanvullende bijstandsuitkering aanvragen
 • aanvullende uitkering aanvragen
 • aanvullende bijstand
 • aanvullende uitkering naast baan
 • aanvullende bijstandsuitkering berekenen

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een directe opzegging van het arbeidscontract waarbij je als werknemer direct op straat staat zonder opzegtermijn. Ontslag op staande voet mag zowel mondeling als schriftelijk worden medegedeeld.

Ontslag op staande voet is een ingrijpende gebeurtenis, de werknemer is per direct zijn baan kwijt en heeft, doordat hij verwijtbaar werkloos is geworden, ook geen recht op een WW-uitkering.

Omdat een werknemers na ontslag op staande voet geen WW-uitkering kan aanvragen, is het verstandig om direct juridische hulp in te schakelen van ontslagspecialist, advocaat of de vakbond. Het ontslag kan worden aangevochten bij de rechter. De rechter zal bepalen of aan alle eisen is voldaan.

 

Collectief ontslag

Als een werkgever binnen een periode van 3 maanden meer dan 19 werknemers wil ontslaan is er sprake van collectief ontslag.

Collectief ontslag moet worden aangemeld bij het UWV, zij zullen de aanvraag hiervan beoordelen.

Als het collectief ontslag is goedgekeurd, wordt er bij grote organisaties meestal gewerkt met een sociaal plan voor de ontslagen werknemers. Meestal heeft u in een sociaal plan ook recht op een ontslag vergoeding.

Bent u een van de personen die ontslagen is, dan kunt u bij het UWV een WW-uitkering aanvragen.

 

Uitkering Arbeidsongeschiktheid

In Nederland heeft iemand die meer dan 2 jaar ziek is geweest, recht op het aanvragen van een Uitkering Arbeidsongeschiktheid.

De Arbeidsongeschiktheid Uitkering, ook wel WIA-uitkering genoemd is bedoeld voor mensen die meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de volgende zaken;

 • De mate van arbeidsongeschiktheid.
 • Uw loon voordat u een arbeidsongeschiktheid uitkering ging aanvragen.
 • Hoelang u in Nederland verzekerd was tegen arbeidsongeschiktheid.

 

 

Hoogte bijstandsuitkering

De hoogte van de bijstandsuitkering hangt af van het volgende:

 • Uw leeftijd
 • Uw leefsituatie

Elk jaar op 1 januari en 1 juli worden de bijstanduitkering opnieuw bepaald.

Bijstandsnormen (netto bedragen per 1 juli 2012) Per maand
Vakantietoeslag
Totaal
21 jaar tot AOW-leeftijd
Paar € 1.270,03 € 66,84 € 1.336,87
Alleenstaande ouder € 889,02 € 46,79 € 935,81
Alleenstaande € 635,02 € 33,42 € 668,44
Maximale toeslag voor alleenstaande ouders en alleenstaanden van 21 tot de AOW-leeftijd € 254,00 € 13,37 € 267,37
18 tot 21 jaar
Alleenstaanden € 219,43 € 11,55 € 230,98
Alleenstaande ouders € 473,43 € 24,92 € 498,35
2 personen, beiden jonger dan 21 jaar:
– zonder kinderen
– met kinderen
€ 438,86
€ 692,86
€ 23,10
€ 36,47
€ 461,96
€ 729,33
2 personen, 1 jonger dan 21 jaar:
– zonder kinderen
– met kinderen
€ 854,45
€ 1.108,45
€ 44,97
€ 58,34
€ 899,42
€ 1.166,79
3 of meer meerderjarige personen, van wie 2 jonger dan 21 jaar € 1.073,88 € 56,52 € 1.130,40

 

Schoolverlaters uitkering aanvragen

Kan je als schoolverlater een uitkering aanvragen en voor welke uitkering kom je in aanmerking?

Omdat je van school komt en je dus geen arbeidsverleden hebt, kom je niet in aanmerking voor een WW-uitkering.

Als schoolverlater kun je, als je jonger bent dan 27, in aanmerking komen voor een WIJ – uitkering (Wet Investering in Jongeren). Een WIJ uitkering wordt gecombineerd met een leerwerktraject. Dit traject is verplicht. Verdien je met het leerwerktraject niet genoeg geld dan wordt je loon aangevuld met een uitkering.

Zoektermen

 • schoolverlatersuitkering
 • uitkering schoolverlaters
 • schoolverlaters uitkering
 • uitkering schoolverlater 2013
 • schoolverlaters uitkering aanvragen
 • schoolverlater uitkering
 • uitkering schoolverlaters 2013
 • yhs-fullyhosted_003
 • schoolverlater en uitkering
 • schoolverlater uitkering aanvragen

Aanvullende uitkering

Werknemers bij overheid en onderwijs kunnen een extra aanvulling op hun uitkering krijgen in de volgende situaties:

 • De werknemer wordt ontslagen.
 • De werknemer wordt ontslagen en/of herplaatst in een nieuwe baan

Deze extra aanvulling op de uitkering wordt ook wel ‘bovenwettelijke uitkering’ genoemd. De aanvullende uitkeringen zijn:

 • Invaliditeitspensioen (IP)
 • Herplaatsingstoelage (HPT)
 • ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP)

Zoektermen

 • Aanvullende WWB Aanvragen

Verwijtbaar werkloos

Als u verwijtbaar werkloos bent dan heeft u geen recht op een WW-uitkering. Als u een WW-uitkering gaat aanvragen, kan verwijtbare werkloosheid gelden als u onder andere;

 • Ontslag op staande voet, U bent ontslagen na ernstig misdragen, meestal wordt u op staande voet ontslagen.
 • U hebt zelf ontslag genomen zonder een zwaarwichtige reden.
 • Einde van contact voor bepaalde tijd. (De UWV aan u ex-werkgever vragen of u wist dat uw arbeidscontract voor bepaalde tijd niet zou worden verlengd. Als dit het geval is, bent u verwijtbaar werkloos)

Het UWV, dat uw WW-uitkering aanvraag beoordeelt, zal uw situatie beoordelen en ook onderzoek doen naar uw banen verleden.

ZEZ Uitkering aanvragen

Bent u eigen ondernemer (ZZP-er of iets dergelijks), beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenote en bent u zwanger dan heeft u mogelijk recht op een ZEZ Uitkering (Uitkering voor Zwangere Zelfstandigen).

U kunt een ZEZ uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent ZZP-er (zelfstandige zonder personeel)
 • U bent meewerkend partner of echtgenote
 • U bent beroepsbeoefenaar
 • U bent zwanger en u hebt hier een verklaring van de gynaecoloog, verloskundige of huisarts van
 • U weet wanneer u bent uitgerekend

U kunt de ZEZ uitkering aanvragen bij het UWV. Stuurt het aanvraag formulier pas op nadat u 24 weken zwanger bent en uiterlijk 2 weken voor uw zwangerschapsverlof.