Aanvullende uitkering

Werknemers bij overheid en onderwijs kunnen een extra aanvulling op hun uitkering krijgen in de volgende situaties:

  • De werknemer wordt ontslagen.
  • De werknemer wordt ontslagen en/of herplaatst in een nieuwe baan

Deze extra aanvulling op de uitkering wordt ook wel ‘bovenwettelijke uitkering’ genoemd. De aanvullende uitkeringen zijn:

  • Invaliditeitspensioen (IP)
  • Herplaatsingstoelage (HPT)
  • ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP)

Zoektermen

  • Aanvullende WWB Aanvragen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *